Elektronizacja zamówień publicznych

platforma 3

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TO NAJWIĘKSZE WYZWANIE DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

Na rynku zamówień publicznych panuje zamieszanie. Błędy gonią błędy...

Jaką platformę stosować? Jak sprostać nowym wymaganiom?

To na zespole obsługujacym zamowienia publiczne spoczywa decyzja dotycząca przygotowania się do tego zadania.

Wykonawcy także muszą potrafić przygotować elektroniczną dokumentację.

Dlatego w oparciu o nasze ponad 14 letnie doświadczenia z tej dziedziny przygotowujemy jako jedyni w Polsce specjalistyczny kurs dla "nie informatyków" pracujących w zamówieniach publicznych:

SPECJALISTA DS ZAMÓWIEŃ ELEKTRONICZNYCH

Podnieś swoje kwalifikacje i stań się osobą niezbędną w swojej instytucji/firmie.

KRAKÓW  12.05.2019 - ZAPIS ONLINE

Nie zwlekaj z rezerwacją - liczba miejsc na warsztatach ograniczona.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przy komputerach.

 

Kurs pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i ćwiczeń podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

Pozwoli im to z jednej strony określić swoje wymagania w stosunku do narzędzi jakie trzeba stosować w komunikacji elektronicznej, prawidłowo interpretować przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej,  a także sprawdzić czy oferowane narzędzia są zgodne z ustawą PZP co ma fundamentalne znaczenie dla ważności postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca może dzię ki tej wiedzy sprawdzić czy knał elektronicznej komunikacji działa zgodnie z zasadami Dyrektyw i Pzp.

Uczestnicy zostaną wyposażeni we własne podpisy kwalifikowane (wymagane przez Pzp) i nauczą sie nimi posługiwać.

Kurs jest przeznaczony dla pracowników działów zamówień publicznych (zamawiających i wykonawców) "nie informatyków".

Celem kursu jest zapoznanie uczestników postępowań z narzędziami elektronizacji zamówień i zasadami jej stosowania gdyż to oni będą z niej korzystać.

X

Zapytaj o termin